top of page

Juhtimisarvestusteenus

Juhtimisarvestuse ülesanne

  • Kulude piiritlemine ja finantskontroll;

  • Planeerimise ja kontrolli info jagamine juhtkonnale;

  • Ettevõtte ressursi raiskamise vähendamine;

  • Lisaväärtuse loomine läbi efektiivse ressursside kasutamise.

Kellele?

Pakume väikese või keskmise suurusega ettevõttele, mis ei vaja täiskohaga analüütikut/kontrollerit, kuid vajab lisaressurssi analüüside valmimisel.

Mida pakume?

  • Müük: kasumlikkuse analüüs segmendist kuni tooteni, prognoos, eelarve, tegelike tulemuste võrdlus prognoosi/eelarvega ja selgitused.

  • Kulud: otseste ja kaudsete kulude planeerimine ning võrdlemine tegelikega. Kulude kontroll ning efektiivne resursi kasutus.

  • Materjalid: ostuhindade analüüs > võrdlemine keskmistega, hinnakirjadega. Tuua välja need tooted või teenused, mille omahinna võiks alla saada ning alternatiivseid tarnijaid otsida.

  • Protsessid: kirjeldamine, mõõtmine, plussid/miinused, kuhu jõuda soovitakse ning muutuste realiseerimine.

 

Teenust osutab RiskInvest OÜ asutaja ja ainuomanik, rakendusliku majandusteaduse magister (TTÜ), mitme aasta finantskontrolleri kogemusega ning meedias kajastust saanud lõputöö autor Risko Tiitso.

Teenuse hind:

Keskmine tunnihind 20€ - kuni 15. kuupäevani 23€ ja pärast 17€.

Küsi pakkumist juba täna:

Success! Message received.

bottom of page