Liht- ja eelisaktsia võrdlus


Aktsia on väärtpaber, mis näitab omandivormi ning annab selle omanikule õiguse osale ettevõtte varadest ja kasumitest vastavalt oma aktsia arvule. Aktsiaid saab osta ja müüa börsil.

On olemas kahte liiki aktsiaid – lihtaktsiad ja eelisaktsiad.

Lihtaktsia (Common Stock) on kõige tavalisem aktsia, mille omanik saab tulu aktsiahinna tõusust ja dividendidest. Lihtaktsia annab aktsionärile hääleõiguse aktsionäride üldkoosolekul, kuid kasumi jaotamisel ja ettevõtte likvideerimisel saavad lihtaktsiate omanikud oma osa alles viimasena.

Eelisaktsia (Preffered Stock) omanik saab lihtaktsia omanikega võrreldes erinevad õigused. Nimetus eelisaktsia tuleb sellest, et kasumi jaotamise ja ettevõtte pankroti korral tehakse nende omanikele väljamaksed enne tavalisi aktsionäre. Tavaliselt on neil fikseeritud dividendid ning seetõttu väiksem võiduvõimalus kuid ka väiksem risk. Eelisaktsia ei anna aktsionärile hääleõigust, kuid tagab selle omanikule võrreldes lihtaktsiate omanikega eelisõiguse saada osa kasumist või ettevõtte tegevuse lõpetamisel osa alles jäävast varast enne lihtaktsionäre

Aktsionäridele antava hääleõiguse reguleerimiseks võib ettevõte välja lasta erineva klassi aktsiaid. Reeglina jagunevad need liht- ja eelisaktsiateks ning märgistatakse tähtedega (A-, B-, C-seeria aktsiad). Erineva klassi aktsiad annavad aktsionäridele erinevad õigused: näiteks A-seeria aktsia võib anda omanikule ühe hääle, B-seeria kolm häält, C-seeria eelisaktsia ühe hääle.

Lihtaktsia ja eelisaktsia eelised ja puudused

Eelisaktsial on lihtaktsia ees eelis - talle makstakse tavaliselt kindlaksmääratud protsent dividendi nimiväärtusest, mis on juba aktsia emissiooniprospektis kindlaks määratud ning ei olene ettevõtte majandustulemustest. Seetõttu sarnaneb see pigem võlakirjale kui lihtaktsiale. Kui ettevõte satub näiteks raskustesse, jäävad lihtaktsiate omanikud esimestena dividendist ilma ning neil ei ole õigust saada kehva aasta eest dividendi, kui seda otsustati mitte maksta. Eelisaktsiatel on tavaliselt kumulatiivse dividendi õigus. See tähendab, et kui ettevõte pole majanduslikult suuteline maksma dividendi, tuleb see välja maksta tuleval aastal - dividendi maksmise kohustusest ettevõte ei vabane, see jäädakse vaid võlgu. Ükski privileeg ei tule aga tasuta. Selle eest, et eelisaktsia sarnaneb tänu garanteeritud fikseeritud tulule pigem võlakirjaga ning erineb lihtaktsiast, on eelisaktsial tavaliselt lihtaktsiast oluliselt väiksem hääleõigus.

Kui ettevõte läheb likvideerimisele näiteks pankrotimenetluse kaudu, on eelisaktsia omanikel eelisõigus kompanii varadele enne lihtaktsia omanike, kuid enne eelisaktsiaid on õigus varadele võlakirjaomanikel ja laenuandjatel. Kui aga ettevõte jätkab töötava pankroti meetodil, olles palunud pankrotikaitset, saavad ettevõtte omanikeks võlausaldajad, ning liht- ja eelisaktsionärid lahustatakse sisuliselt omanike ringist välja. Eelisaktsiatega võivad kaasneda optsioonid ehk õigused vahetada eelisaktsiad kindlal ajal ettemääratud suhte alusel (kindla hinnaga) ringi lihtaktsiateks. Need õigused võivad olla väga pikaajalised - isegi kümneaastased.

Eelisaktsiatel võib olla lunastamistähtaeg - kui see kätte jõuab, võidakse nominaalväärtus lihtsalt välja maksta. Näiteks raskustes ettevõtete puhul võib eelisaktsia ost osutuda lihtaktsia ostmisest ohutumaks. Kui eelisaktsiatel on küljes õigus vahetada need soovi korral lihtaktsiateks, võib lihtaktsiate omanikke ühel päeval tabada šokk: ettevõte laseb välja suure hulga lihtaktsiaid eelisaktsiate omanikele, mis lahjendab vanade lihtaktsiate omanike omandust ettevõttes. Eelisaktsiatel on aga suur puudus - nende kaubeldavus on tavaliselt lihtaktsiate omast palju väiksem ja ostu-müügi hinnavahe suurem, seetõttu sobib see pigem pikaajalisele investorile (teenid dividendi ja kui aktsia hind tõuseb, saadvahetada eelisaktsia lihtaktsiateks) või erakordsetest raskustest väljatuleku pikaajaliseks spekulatsiooniks, kuid mitte kauplemiseks.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags