Miks alustada säästmisega juba noorelt?

Paljud teavad, et liitintress on väga võimas,

kuid väga palju annab juurde ka aeg. Mida varem hakata säästma, seda märkimisväärsemad tulemused on ka liitintressil. Järgnevas tabelis on toodud kaks investorit, kes alustavad säästmisega ehk esimese osamaksega 25- ja 33-aastasena. Kõik osamaksed on võrdsed 2000 euroga. Investor A teeb osamakseid kuni 32-aastaseks saamiseni. Seejärel alustab osamaksetega investor B, kes teeb osamakseid kuni 65-aastaseks saamiseni. Aastaseks intressiks on lihtsuse mõttes võetud 10% ning antud näites pole arvestatud inflatsiooni. Järgnevad osamaksed on visuaalselt lisatud ka järgnevasse tabelisse.

Investor A koguinvesteering oli 16 000 eurot ning investor B oma 66 000 eurot. Investor A koguinvesteering on väiksem, kuid puhastulu suurem. Vaadates investeeringu kasvu, siis investor B investeering kasvab 6 korda, kuid investor A oma lausa 36 korda. See näide aitab aru saada liitintressi võimsusest ning ka sellest, et varakult säästmine on tuleviku vaadates igati ratsionaalne otsus.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags